ZWROTY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Sprzedaży spersonalizowanych produktów (peruk naturalnych) nie obowiązują standardowe prawa konsumenckie, w związku z tym nie ma zastosowania prawo zwrotu. Prosimy o przemślane zakupy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez wysłanie pocztą lub pocztą elektroniczną jednoznacznego oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

Zwracany produkt należy dostarczyć w stanie kompletnym, w takim przypadku należy upewnić się, że produkt jest bezpiecznie zapakowany celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu. Przyjmujemy jedynie produkty posiadające oryginalną i nienaruszoną plombę zabezpieczającą!

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jak dokonać zwrotu?

steps
  1. Wydrukuj formularz odstąpienia od umowy.
  2. Włóż oryginalnie zapakowany produkt do paczki wraz z dokumentem zwrotu i dokumentem zakupu.
  3. Zapakuj produkty w oryginalne pudełko.
  4. Nadaj i wyślij paczkę do nas. Koniecznie zatrzymaj dowód wysyłki z nr nadania do czasu otrzymania zwrotu.

Adres punktu obsługi zwrotu:

Atelier Kajetan Góra – HAIR BOX
Berneńska 9B
03-976 Warszawa (Polska)

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 60 dni od dnia, w którym otrzymamy i sprawdzimy zwrócony przez Państwa produkt. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

REKLAMACJE

Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument ma prawo do reklamacji.
Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dział II Rękojmia za wady). W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@hairbox.pl. Należy także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się poniżej i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny. Reklamowany produkt należy dostarczyć w stanie kompletnym, w takim przypadku należy upewnić się, że produkt jest bezpiecznie zapakowany celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W sytuacji wystąpienia wady, Konsument może żądać z tytułu rękojmi: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna. Konsument winien określić swoje żądanie w stosunku do reklamowanego towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres:

Atelier Kajetan Góra – HAIR BOX
Berneńska 9B
03-976 Warszawa (Polska)

Zastrzeżenia do zawartości dostarczonej do Państwa paczki

 

Przy odbiorze paczki należy sprawdzić czy jest oryginalnie zapakowana (oryginalny karton i foliopak, na którym naklejona jest etykieta). W przypadku niezgodności należy nie odbierać paczki oraz spisać odpowiedni protokół, który otrzymają Państwo od kuriera.